Ana Sayfa / Haber / EL HİJYENİ GÜNÜ

EL HİJYENİ GÜNÜ

EL HİJYENİ GÜNÜ

 ELLERİNİZİ YIKAYARAK HAYAT KURTARIN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü olarak belirlenmiştir. DSÖ “Ellerinizi yıkayarak, HAYAT KURTARIN” sloganıyla duyurduğu bu günde özellikle sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumunu artırmayı hedeflemiştir. Bunun yanı sıra ‘Antibiyotik direnci ile savaşın-bu sİzİn ellerİnİzde’sloganıyla da el hijyenine dikkat edilmesiyle başka bir deyişle enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulmasının sağlanması ile antimikrobiyal direncin de önlenebileceği vurgulanmıştır. El yıkama, bilindiği üzere enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kolay uygulanabilen ve en etkili yöntemlerinden birisidir. Özellikle sağlık çalışanlarının davranış değişikliğinde bulunması, yani el hijyeni uygulanmasını artırması ile sağlık bakım hizmeti veren kuruluşlarda enfeksiyonların yayılımı engellenebilecektir.Böylelikle de milyonlarca kişinin hayatı kurtulacaktır. Davranış değişikliği olmaması durumunda gelişebilecek antimikrobiyal direnç önemli bir tehdittir.Kirli ve/veya mikroorganizma ile kontamine eller ile hastalar arasında mikroorganizma transferi yapılabildiği artık kanıtlanmış bir gerçektir.Hastalar arasında nakledilen mikroorganizmalar arasında dirençli mikroorganizmalar da bulunabilmektedir. Bu durum da hastalar da ölümcül sonlanabilen sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların gelişme riskini doğurmaktadır. Bulaşma genellikle beş aşamalı bir yoldan sonra gelişmektedir.

  • Sağlık çalışanının hasta veya hasta çevresindeki eşyalara dokunması ile mikroorganizmaların ellere bulaşmakta,
  • Ellere bulaşan mikroorganizmalar eller üzerinde 2-60 dakika canlı kalabilmekte,
  • Kontamine yüzeylere dokunmak ile ellere veya eldivenlere  Gram-negatif  basiller, Staphylococcus aureus, Enterokoklar veya Clostridium difficile rahatlıkla bulaşabilmekte,
  • Sağlık çalışanlarının yeterli oranda el hijyeni uygulamaları sonucunda ellerine yerleşmiş olan mikroorganizmaları rahatlıkla bir diğer hastaya bulaştırabilmekte,
  • Mikroorganizma ile kontamine olmuş ellerle çalışan sağlık çalışanları hasta veya hasta çevresine dokunarak direct temas yoluyla mikroorganizmayı bulaştırabilmektedir.
  • Dünya genelinde sağlık çalışanlarının el hijyeni uygulama oranları %5 ile %89 arasında, ortalama %38.7 civarında bildirilmektedir. Sağlık çalışanlarının uygulamalar sırasında gün boyunca ellerini 5 ile 42 kez yıkadığı gözlemlenmiştir. Benzer şekilde el temizleme sürelerinin 6.6 ile 30 saniye arasında değiştiği gözlenmiştir

Sağlık hizmetinden yararlanan her 10 hastadan birinde, ameliyat geçiren hastaların ise %32’sinde ameliyat sonrası dönemde hastane enfeksiyonu gelişebilmektedir. Gelişen hastane enfeksiyonlarının da yaklaşık %51’inde etkenler dirençli mikroorganzimalardır.Bu nedenle DSÖ sağlık çalışanlarına Elİnİzİ  yıkayarak  HAYAT  KURTARIN’ kampanyasına katılmayı önermektedir. Böylelikle dünya genelinde yılda yaklaşık 8 milyon hastanın hayatını kurtarmak mümkün olabilecektir. Unutulmamalıdır ki, temiz eller sağlık sistemini daha güvenli hale getirecektir. DSÖ bu amaçla bir kampanya başlatmış olup, ana hedef sağlık çalışanlarının doğru zamanda ve doğru şekilde el hijyeni uygulamasını artırmayı hedeflemektedir

Paü Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve  Klinik Mikrobiyoloji  Anabilim  Dalı Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin Turgut enfeksiyon kontrol önlemlerinin ve el hijyeninin önemini vurgulayarak dirençli mikroorganizmaların yayılımı durdurulabileceğini söyledi.

 Bu konuda hastane yönetimi aktif olarak destek vermekte olup el hijyeni konusunda başarılı olan klinik ve Yoğun Bakım Hemşirelerine teşekkür belgelerini takdim etti.