Ana Sayfa / Haber / YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HASTANE AFET YÖNETİMİ TARAFINDAN KIRMIZI KOD VE YANGIN TAHLİYE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.