Ana Sayfa / Haber / 10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 1992 yılından itibaren 10 Ekim, Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak belirlenerek kutlanmaya başlanmıştır.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Başkanı Prof Dr Figen Çulha Ateşci konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu ; “Dünya Sağlık Örgütü sağlığı  “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda bedensel sağlığın yanı sıra ruhsal sağlığın önemine de dikkat çekilmiştir. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü, ruh sağlığının ve ruh hastalarının toplumda farkındalığını arttırmak amacıyla kutlanmaktadır. Aynı zamanda ruh sağlığı politikalarının toplumun ve kamuoyunun gündemine taşınmasını da sağlamaktadır.

 Her yıl farklı bir temayla kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılkı teması “İşyerinde Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir.  İş yerindeki stresin, aşırı iş yükünün ve mobbing uygulamalarının, anksiyete ve depresyonu arttırıcı etkisi nedeniyle bu konuya dikkat çekilmek istenmiştir.  

İş kişinin yaşamının önemli bir parçasıdır. Gelir kaynağı olmasının yanı sıra sosyal ilişkiler kurulmasına ve kişinin topluma katkı sağlamasına yardım etmektedir. İşyerinde ruh sağlığını bozan faktörlerden en önemlileri aidiyet ve kurumsal bağın zayıflığı olarak söylenebilir. Özellikle insancıl olmayan yaklaşımlar örneğin kötü, sert, emeğine takdir etmeyen, adaletsiz, kişisel ihtiyaçlara ilgisiz yaklaşımların son derece yıkıcı olabildiği bilinmektedir.  

İş yerinde çalışan bireylerdeki ruhsal sağlık sorunları, çalışanın devamsızlığına, üretkenliğinin düşmesine ve maliyetin artmasına neden olmaktadır. Örneğin Avrupa’da iş sebepli depresyonun yıllık maliyetinin 617 milyar Euro civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Üretkenliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için ruh sağlığını önemseyen iş yerlerine ihtiyaç vardır. Bedensel hastalıkların yanı sıra ruhsal hastalıkların tedavisinin önemsendiği çalışma ortamları yaratılmalı, çalışanların iş ve sosyal dengesini destekleyen, geliştiren program ve uygulamalar olmalıdır. İş yaşamında depresyon gibi ruhsal sorunların ve onun verimliliğe etkileri konusunda farkındalığın artırılması ve ruhsal hastalıklarla ilgili damgalamanın önlenmesi önemlidir. Böylece ruhsal sorunlar erken dönemde fark edilip tedavi girişimleri sağlanabilecektir.

Sevgi, saygı ve güven duyguları ile dolu, nice sağlıklı 10 Ekimler olması dileğiyle Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlu olsun.