Ana Sayfa / Haber / AĞRI ÜNİTESİ BASIN BÜLTENİ

AĞRI ÜNİTESİ BASIN BÜLTENİ

AĞRI ÜNİTESİ BASIN BÜLTENİ

Ağrı, insanoğlunun tarihi ile başlar. Her insan yaşamının herhangi bir döneminde mutlaka ağrıyı deneyimler.Ağrı, kısa süreli (akut) ve uzun süreli( kronik) olarak iki biçimde ele alınabilir.Akut ağrı genelde bir uyarı sistemi olarak çalışır. Tedavi edilmesi gereken bir hastalıkla birlikte başlar, hastanın hekime başvurmasını sağlayan bir alarm niteliği taşır. Altında yatan hastalığın tedavisi ile kaybolur.

Kronik ağrı ise bir bulgu değil başlı başına bir hastalıktır. Uygun şekilde tedavi edilmediğinde tüm dünyada her yıl çok ciddi iş gücü ve mali kayba neden olmaktadır. Ağrının bir hastalık olarak kabul görmesine paralel olarak sağlanan ilerlemeler yeni bir bilim dalının Algolojinin kurulmasını sağlamıştır. Ağrı tedavisi Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Fizik Tedavi, Ortopedi, Romatoloji ve Psikiyatri gibi pek çok branşın ortak alanıdır. Algoloji’nin en önemli işlevlerinden biri de bu dallar arasında koordinasyonu sağlamaktır. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de Algoloji Bilim Dalı kurulmuş ve yan dal uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir.

Algoloji Birimine başvuran hastaların en sık yakındığı ağrılar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Cerrahi tedavi gerektirmeyen bel ve bacak ağrıları, bel fıtığı ağrıları
 2. Boyu, kol ve omuz kol ağrıları
 3. Başağrıları
 4. Yüz ağrıları
 5. Kas iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılar
 6. Nöropatik ağrılar
 7. Damarlardan kaynaklanan ağrılar
 8. Ameliyat sonrası görülen ve geçmeyen ağrılar
 9. Kanser ağrıları

Bu ağrıların tedavisinde ilaçlar yanında girişimsel tedavi yöntemleri de kullanılır. Algolojinin önemli özelliklerinden biri cerrahi dışı bu yöntemlerin uygulamasıdır. Ağrı kontrolünde girişimsel yöntemler ancak bu konuda eğitim görmüş uzman hekimler tarafından uygulanır. Bu eğitimi veren tıp dalının adı ALGOLOJİ’dir.

Ağrılara göre girişimsel yöntemler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

1. Omurgadan kaynaklanan ağrılara karşı uygulanan girişimler

 • Servikal ve lomberepidural enjeksiyonlar;
 • Faset eklem girişimleri
 • Başarısız bel cerrahisinden sonra uygulanan girişimler: Epiduroskopi ve epiduralnörolis gibi
 • Radyofrekans uygulamaları
 • Disk içi radyofrekans uygulamaları
 • Lazer uygulamaları

2. Baş bölgesindeki ağrılar

 • Radyofrekans uygulamaları
 • Sinir blokları
 • Kimyasal ya da termal nöroliz uygulamaları

3. Kanser ağrılarına karşı uygulanan girişimler

 • Sinir Blokları
 • Epidural port kateter uygulamaları
 • Tümör içi ablazyon uygulamaları

4. Damarlardan kaynaklanan ağrılar:    Sempatik sinir blokları    /     Sempatik sinir radyofrekans uygulamaları

5. İleri Yöntemler

 • Omurilik pilleri: Daha önce defalarca omurga ameliyatı geçiren hastalarda,omurilik yaralanması sonucu ağrısı devam eden hastalarda, damarlardan kaynaklanan şiddetli ağrılarda,sinir tahribatına bağlı ağrılarda ağrılı bölgeden gelen uyaranların beyne ulaşmasını omurilik seviyesinden engellemek üzere omurga içerisine piller yerleştirilerek yapılır.
 • Omurilik pompaları: Ancak ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinden yarar görmeyen hastalarda yerleştirilir.
 • Vertebroplasti

Algoloji Bilim Dalı bünyesinde bugün açılışını yaptığımız Ağrı Merkezimiz; ağrı tedavisinde kullanılan tüm modern girişimsel ağrı tedavi yöntemlerinin uygulanabildiği, poliklinik, hasta hazırlık, girişim sonrası izlem üniteleri, 10 yataklı servisi, tam donanımlı ameliyathanesi, modern görüntüleme olanakları ile bölgemizde tek, ülkemizde ise ilk sıralarda yer almaktadır  ve  2013 yılının Kasım ayında faaliyete geçmiştir.. Yalnız bölgemiz değil, ülkemizin pek çok bölgesinden hatta yurt dışından hastalar tarafından tercih edilmektedir. Merkezimiz ayda 1 000 – 1 500 hasta muayenesi ve 500-600 hastanın girişimsel ağrı tedavisini yapabilecek kapasiteye sahiptir.

Prof.Dr.Ercan Lütfi Gürses / Algoloji BD. Öğretim Üyesi